OBAVIJEST TAXI VOZAČIMA

ruj. 11.2018 Dabar Agency

O B A V I J E S T

Autoškola “Zadar” d.o.o. je Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Klasa: UP/I-340-01/18-04/13, Urbroj: 530-08-1-2-3-18-3 od 30.08.2018.) dobila status ISPITNOG CENTRA za provođenje teorijskog ispita za stjecanje početne kvalifikacija vozača.

Prema čl. 5. st. 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018 od 04.05.2018.) vozači koji upravljaju vozilima za obavljanje autotaksi prijevoza putnika i koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja vozila s vozačem kao poseban oblik prijevoza u cestovnom prometu, a za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, moraju steći početnu kvalifikaciju po posebnom programu za vozače B kategorije.
Početna kvalifikacija sastoji se od teorijskog ispita iz poznavanja prometnih propisa (čl.7.st.7. Zakona)

Prema čl. 26. st.7. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018 od 02.06.2018.) fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila sa vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu te vozači tih vozila, dužni su se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti s odredbama Zakona.

Autoškola “Zadar” d.o.o. kao ispitni centar organizira ispit za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem.

Za prijavu potrebno:

  • preslik osobne iskaznice
  • preslik vozačke dozvole
  • preslik rodnog lista
  • svjedodžba završene škole

Prijavite se za 1. ispitni rok u rujnu.

Tagovi: